Werkgever rommelt met pensioen maar aan

Amstelveen, augustus 2007 - De Nederlandse werknemer heeft geen kennis van de eigen pensioensituatie en heeft er ook geen interesse in. Dat blijkt uit een onderzoek van Swiss Life Asset Management dat is uitgevoerd door TNS NIPO naar de pensioenbeleggingen van zo'n 500 Nederlanders.

Een absolute meerderheid (81%) zegt niet te weten hoe het eigen pensioengeld wordt belegd en of er sprake is van risicovolle beleggingen. Bijna tweederde van de respondenten (63%) verdiept zich niet in informatie over de eigen pensioenregeling. Men (70%) vertrouwt daarbij geheel op het eigen pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. Slechter is het gesteld met het vertrouwen in de eigen werkgever. Bijna 40% zegt geen vertrouwen te hebben in de kennis van de werkgever als het gaat om de aansturing van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar.

Bijna tweederde (63%) van de pensioenverzekerden zegt zich dus niet te verdiepen in de eigen pensioenvoorziening. Voor vrouwen ligt dat nog aanzienlijk hoger dan voor mannen (71% versus 58%).

Bijna de helft (47%) van de Nederlanders heeft geen idee wat voor pensioenvoorziening men zelf heeft. Men weet niet of sprake is van bijvoorbeeld een eindloon- of middelloonregeling. Daarmee ontbeert dus ook het inzicht of er straks bij de pensionering sprake is van het op niveau kunnen houden van de levensstandaard, die men gewend was. Ook ontbreekt het nagenoeg iedereen (91%) aan kennis over het rendement van het pensioenfonds en pensioenverzekeraar. Bijna eenderde (29%) van de respondenten weet ook niet in welke mate de pensioeninstelling op termijn kan voldoen aan toekomstige verplichtingen ten aanzien van de deelnemers. Meer dan 80% van de Nederlanders geeft aan zich ook niet te bekommeren over de vraag op welke wijze het pensioengeld wordt belegd. Dit ondanks het feit dat in de loop der tijd steeds meer verantwoordelijkheid is gelegd bij de individuele verzekerde.

Bij de Nederlandse werknemer bestaat een groot vertrouwen in de pensioeninstelling. Een absolute meerderheid (70%) zegt er vertrouwen in te hebben dat de eigen pensioeninstelling het beste weet hoe het pensioengeld moet worden belegd. Een op de vijf respondenten zegt dit niet te weten. De eigen werkgever geniet minder vertrouwen. Bijna de helft van de pensioenverzekerden (46%) zegt vertrouwen te hebben in aanwezige kennis bij de eigen werkgever om de pensioeninstelling aan te sturen. Een grote groep (39%) echter zegt hierin geen vertrouwen te hebben, terwijl een kwart (26%) aangeeft dit niet te weten. Respondenten zien geen taak voor zichzelf weggelegd in de aansturing van de pensioeninstelling. Een absolute meerderheid (78%) zegt dit zelf niet te kunnen. Datzelfde geldt voor het zelf beleggen met pensioenpremie. Slechts 8% denkt dit zelf te kunnen doen. Men ziet daar primair een rol voor de pensioeninstelling weggelegd. Opvallend is voorts dat men op dit moment ook niet betrokken is bij de keuze waarin de pensioengelden worden belegd. Een absolute meerderheid (81%) zegt niet te weten hoe het eigen pensioengeld wordt belegd en of er sprake is van risicovolle beleggingen.

Bron: Infinance.nl