Second opinion op bestaande effectenportefeuilles

Als extra service bestaat de mogelijkheid uw bestaande effectenportefeuille door ons te laten beoordelen en doorlichten.

Wij gaan met u aan de tafel zitten om een aantal zaken af te stemmen:

-   wat zijn uw doelstellingen met uw vermogen
-   hoe ziet uw privésituatie er uit
-   wat is uw risicoprofiel
-   welke ervaring heeft u met beleggen
-   hoe is uw huidige portefeuille samengesteld
-   wat waren hiervoor de uitgangspunten

 
U krijgt van ons een afgewogen oordeel over de opbouw en samenstelling van de huidige portefeuille en indien nodig een voorstel voor wijziging, toegespitst op de hiervoor genoemde onderwerpen, de actuele beurssituatie en onze verwachtingen.