Beheer

Wanneer u de stap eenmaal heeft gezet om uw vermogen aan een professionele beheerder toe te vertrouwen, verwacht u aandacht voor úw specifieke situatie. Bij Total Investment Services is passend maatwerk de basis van onze dienstverlening. Om maatwerk te kunnen leveren moeten wij een gedegen inzicht hebben in alle relevante cliëntspecifieke aspecten. Uw persoonlijke doelstellingen, uw risicoperceptie en rendementsverwachting, uw fiscale positie, maar vooral ook uw eigen toekomstplannen zijn richtinggevend voor het beheer van uw vermogen.
Wanneer daarover helderheid bestaat, komen we in nauw overleg tot een bij u passende beleggingsstijl en -strategie.