Inloggen bij Saxo Bank / Binck Bank

Saxo Bank

Met ingang van 28 oktober 2022 zijn alle relaties van Total Investment Services BV met rekening en effectendepot bij BinckBank Professional Services, gemigreerd naar SaxoBank.

Hieronder kunt u inloggen op uw nieuwe rekening:

PortfolioSaxo  (https://www.portfolio.saxo/login/nl)BINCK Bank

Via onderstaande link komt u op het inlogscherm van Binck Bank. Uw rekening en effectendepot zijn hier NIET meer te raadplegen. Deze zijn integraal overgezet naar SAXO bank. Voor inlog zie hierboven.
Cliënten met een beleggingsrekening bij Binck (professional services) krijgen inzage in hun actuele portefeuille door daar hun gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.

Klik hier voor een uitleg.

Waarschuwing:

Wij attenderen  u erop dat criminaliteit op en via het internet, de zogenoemde “cybercriminaliteit” , ondanks alle voorzorgsmaatregelen, steeds verder toeneemt en ook niet volledig uitgesloten kan worden. Door Total Investment Services alsmede de depotbanken waarmee wordt samengewerkt, wordt er veel aandacht besteed om de systemen zo veilig mogelijk te maken en criminaliteit te vermijden dan wel zoveel mogelijk te beperken.

Ook u kunt zelf bijdragen aan deze veiligheid door onderstaande zaken in acht te nemen:

  • Gebruik altijd de nieuwste versies van uw internet browsers. Reden hiertoe is dat browsers vaak aangepast worden met meer en betere beveiligingstechnieken
  • Voer regelmatig software updates uit op uw computer waaronder het installeren van recente updates van antivirus programma’s en/of firewalls. Hierdoor worden eventuele gevonden beveiligingslekken verholpen
  • Controleer dat gecodeerde pagina’s niet op de harde schijf worden opgeslagen. Gecodeerde pagina’s worden standaard niet op de harde schijf opgeslagen. Dit om te voorkomen dat andere gebruikers op dezelfde PC deze achteraf kunnen raadplegen
  • Beschermen van identificatie-/authenticatiegegevens en het niet prijs geven van deze gegevens aan derden (inclusief medewerkers van Total Investment Services en/of de depotbank)
  • Geef uw wachtwoord nimmer aan anderen, ook niet aan medewerkers van Total Investment Services of de depotbank
  • Laat uw computer niet onbewaakt achter als u op pagina’s waarvoor een wachtwoord vereist is bent ingelogd
  • Sluit op een juiste  wijze de door u bezochte internetsite (uitloggen) af
  • Ververs regelmatig uw wachtwoord en zorg dat anderen deze niet kunnen inzien of vinden.

Loopt u aansprakelijkheidsrisico’s indien u slachtoffer bent van cybercrime?

Ja, er zijn situaties denkbaar waarin onze depotbank waar de rekening op uw naam en voor uw risico wordt aangehouden, de schade als gevolg van cybercrime niet vergoedt. 

Volledigheidshalve dient vermeld dat Total Investment Services nimmer geld of effecten van uw rekening kan overboeken zonder uw schriftelijke toestemming. Uitzondering is de aan u in rekening gebrachte kwartaalfactuur waar u middels de overeenkomst van effectendienstverlening en tripartiete overeenkomst toestemming heeft verleend.

Onttrekkingen van uw rekening geschieden verder alleen ten gunste van door u opgegeven vaste tegenrekening, eveneens op uw naam gesteld.

Mocht u ondanks alle voorzorgmaatregelen toch merken dat er misbruik van uw rekening plaatsvindt of als u het vermoeden heeft dat dit mogelijk gaat plaatsvinden, meld dit dan direct aan ons. Alleen dan kunnen wij zo snel mogelijk maatregelen nemen om de schade te vermijden of te beperken.