Veel gestelde vragen

Hieronder een aantal vragen die tijdens de gesprekken van de vermogensbeheerders met de cliënten naar voren kwamen. Indien het antwoord op uw vraag hieronder niet weergegeven wordt, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen via de contactpagina.

Wat gebeurt er als Total Investment Services niet meer bereikbaar is?
Indien bij Total Investment Services alle hardware uitvalt, dan hebben wij een uitwijkbasis. Daarnaast hebben de banken waar we mee samenwerken, back-up systemen en back-up administratie, dus ook van uw posities. De financiële markten kunnen wij overal (blijven) volgen.
Wanneer ons internet uitvalt is er nog (mobiele) telefoon en fax; wanneer ook die uitvallen zullen we dit op de TIS site aan u kenbaar maken.

Wat gebeurt er als mijn accountmanager uitvalt?
Indien uw accountmanager plotseling wat zou overkomen dan neemt een andere accountmanager direct zijn plaats in. Dankzij de gespreksverslagen en de onderlinge uitwisseling van visies, kan het overeengekomen beleggingsbeleid gewoon verder uitgevoerd worden. Uiteraard wordt er in dat geval ook contact opgenomen met u en kunt u beslissen of u verder wilt gaan met uw nieuwe persoonlijke vermogensbeheerder.

Waarom heeft TIS geen brochures met informatie en doet zij niet aan reclame?
TIS doet alles om contact met u te krijgen/te behouden. Deze site is daar een voorbeeld van: we zijn op u gericht.
Brochures met hoogdravende algemeenheden voegen daar niets aan toe: die betaalt u uiteindelijk.
Dit gaat zover dat wij vanuit het hoofdkantoor geen nietszeggende Kerstkaarten versturen.
TIS sponsort ook geen tennis-, golf-, of kanarie-toernooien: wij concentreren ons liever op u en goede beleggingen.

Wat gebeurt er met mijn portefeuille als TIS failliet gaat?
Omdat er geen gelden en effecten van u in de bezittingen en schulden van TIS (mogen) vallen, heeft een eventueel TIS faillissement geen gevolgen voor uw portefeuille. Hoogstens dat dan uw accountmanager in overleg met u zal bekijken waar en met wie u uw portefeuille verder wilt laten beheren.
Overigens controleert De Nederlandsche Bank elk kwartaal de TIS vermogenspositie en of wij aan de eigen vermogenseis voldoen.

Kan ik zelf rechtstreeks aan de bank waar mijn beheerrekening loopt transacties opgeven?
In principe niet, ook al is het uw eigen rekening.
Er is met u een beleid afgesproken, tussentijdse orders zouden daar tegenstrijdig mee kunnen zijn. U wilt bijvoorbeeld wat kopen, maar er liggen al andere kooplimieten in die bij elkaar een (te hoge) debetstand veroorzaken.
Wel kunt u te allen tijde stoppen, geld opnemen etc. Maar ook dit graag in overleg met uw vermogensbeheerder.

Vragen?
Indien u vragen heeft over soliditeit, transparantie, wft, depotbank, depositogarantiestelsel, Beleggerscompensatieregeling, Financiële soliditeit, pandemie of bereikbaarheid, dan is Total Investment Services graag bereid om u uitleg te geven.
Klik hier om uw vraag aan ons te stellen.