Financiële Instellingen

Door Total Investment Services BV is een overeenkomst aangegaan met enkele financiële instellingen voor het uitvoeren van de bancaire aangelegenheden die te pas komen bij het beheer van uw vermogen. Hieronder valt onder andere het bewaren en administreren van uw effectenportefeuille evenals het aanhouden van uw rekening. Voor u de extra zekerheid dat wij als vermogensbeheerder alleen aan uw vermogen kunnen komen voor het uitvoeren van datgene waar u ons voor heeft ingehuurd; het op professionele wijze beheren van uw vermogen. De rol van de financiële instelling beperkt zich tot die van faciliterende instelling en levert belangrijke ondersteunende diensten, maar is geen partij bij een beheer- of adviesovereenkomst tussen u als cliënt en Total Investment Services BV.
U begrijpt dat door ons hoge eisen worden gesteld aan de financiële instellingen die wij voor deze taak hebben geselecteerd.

De partijen waarmee wij een overeenkomst hebben zijn:

  • Saxobank NV (voorheen BinckBank NV)
  • Insinger Gilissen Bankiers NV
In overleg met u wordt gekozen waar uw rekening en effectenportefeuille wordt ondergebracht. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur maar ook van uw beleggingswensen en uw vermogensbeheerder. Tijdens een persoonlijk onderhoud zullen wij dit nader toelichten.

Als zelfstandige vermogensbeheerder staan wij onder toezicht van maar liefst twee toezichthoudende instanties, te weten; Ook is Total Investment Services deelnemer aan het Dutch Securities Institute (DSI) en aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID).

Meer informatie over bovenvermelde instanties kunt u via de link verkrijgen.