Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs

De Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs is een brancheorganisatie, die haar activiteiten met name richt op het ondersteunen van de leden bij de uitoefening van hun beroep en bedrijf. De Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs heeft als doel het bevorderen en behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden in het kader van de activiteiten van in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ingeschreven vermogensbeheerders en adviseurs.

Naast belangenbehartiger beoogt de vereniging een platform te zijn om kennis en ervaring tussen de leden uit te wisselen en aan de leden de faciliteiten te bieden om het niveau van het vak en de informatie daarover continu te verbeteren. De vereniging organiseert daartoe een aantal maal per jaar ledenbijeenkomsten .

Meer informatie over de vereniging vindt u op de website www.vvena.nl