Vacature

Wij hebben altijd plaats voor goede zelfstandige vermogensbeheerders. Indien u over de juiste kwalificaties beschikt en graag onafhankelijk voor uw cliënten wilt werken, bent u van harte welkom om eens vrijblijvend te komen overleggen.

Veel goede beleggingsadviseurs van Rabobank, ABN Amro en ING Bank voelen zich ongemakkelijk met de centralisatie van het beleggingsbeleid. Uit resultaten van het DSI onderzoek (gepubliceerd in 2012) blijkt dat beleggingsprofessionals graag meer adviesvrijheid willen (en liefst minder cliënten).
Bij Total Investment Services is het gemiddeld aantal klanten per accountmanager veel intensiever en is de adviesvrijheid al lang geoptimaliseerd. Bij ons staat juist individueel vermogensbeheer als kernwaarde voorop.

Uitgangspunten: veel (toekomstige) vermogensbeheerders willen graag zelfstandig vermogensbeheer doen maar zien op tegen de administratieve lasten, AO/IC, hoge entreekosten, eigen vermogen, infra structuur, vaste lasten van huisvesting, controle organen en personeel etc. Vaak zijn er dan ook belemmeringen met betrekking tot tweehoofdige leiding en andere door de AFM en DNB gestelde eisen, plus de tijdsduur waarin aan deze eisen voldaan moet worden.
Dit terwijl Total Investment Services BV:

 • een volledig geoutilleerd en door AFM goedgekeurde backoffice en AO/IC heeft.
 • ervaring en goede bank contacten (=prijsstelling) heeft, waarschijnlijk veel beter dan de beginnende vermogensbeheerder. Er kan zelfs een aan de vermogensbeheerder (zijn clientèle) aangepast (bank)provisietarief afgesproken worden.
 • langdurig op deze markt aanwezig is, waardoor een beginnende of herstartende vermogensbeheerder in een zeer korte tijd operationeel kan zijn, zonder veel vaste verplichtingen aan te gaan.
 • de relaties van de vermogensbeheerder blijven zijn relaties, zij het dat er een vermogensbeheer overeenkomst en profiel gemaakt dient te worden volgens de regels van TIS.
 • Facturatie naar wensen en eisen van de vermogensbeheerder kunnen vrijelijk worden ingevuld.
 • De uitwisseling van ervaring, mogelijkheden en leuke kansen met de andere vermogensbeheerders bij TIS zal ongetwijfeld tot een goede kruisbestuiving leiden, zonder het beleid van de afzonderlijke vermogensbeheerders aan te tasten (wel zal dat beleid net als bij het zelfstandig onderbrengen van relaties, aan een aantal normale voorwaarden moeten voldoen), hetgeen weer leidt tot extra mogelijkheden: de conservatieve beheerder kan "specials" aan (laten) bieden door één van de andere vermogensbeheerders wanneer zijn cliënt daar om vraagt, of obligaties of opties of Azië etc.

Samengevat:
Door op deze wijze met onze relatie samen te werken, heeft een vermogensbeheerder alle voordelen van vermogensbeheer zonder de meeste nadelen, met minimale beperkingen.

Functie eisen:
Ervaring, commercieel, eigen netwerk.

Dus wanneer u:

 1. in plaats van elke dag in de trein of file,
 2. dicht bij u in de buurt wilt werken en
 3. uw eigen werktijden wilt bepalen,
 4. zonder de opgelegde eenheidsworst van het hoofdkantoor te hoeven volgen, maar
 5. zelf verantwoordelijk wil zijn voor de wensen van uw cliënten,

dan kunt u, geheel vrijblijvend, contact met ons opnemen en zullen wij uw verzoek om informatie zeer vertrouwelijk behandelen.

N.B.:
Uit het FD van maandag 28 februari 2011: Bankadviseurs nemen de wijk naar kleinere vermogensbeheerders (PDF)