Werkwijze

Wat mag u verwachten bij interesse in vermogensbeheer door Total Investment Services?

Wanneer u aangeeft interesse te hebben, zal één van onze accountmanagers contact met u opnemen.
Er wordt dan een afspraak gemaakt om op ons kantoor in Echteld of bij u thuis langs te komen voor een persoonlijk (vrijblijvend) gesprek. Tijdens dit gesprek maakt u kennis met uw (toekomstige) vermogensbeheerder.
U kunt dan uitgebreid uw aard en situatie met betrekking tot uw vermogen en uw beheerwensen kenbaar maken. Wij vinden het daarbij zeer wenselijk dat ook uw partner hierbij aanwezig is.
Wanneer u besluit om daadwerkelijk uw vermogen door Total Investment Services te laten beheren, wordt een vervolgafspraak gemaakt.
Uw TIS-vermogensbeheerder zorgt ervoor dat alle documenten die nodig zijn voor het openen van een rekening op uw naam bij één van de depobanken waarmee Total Investment Services zaken doet (InsingerGilissen Bankiers of BinckBank) in orde worden gemaakt. Elke cliënt heeft zijn eigen, individuele rekening.
Welke bank gekozen wordt is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur, het beleggingsbeleid dat we met elkaar afspreken en de vermogensbeheerder die uw beleggingsbeleid uit zal gaan voeren.

Tijdens de tweede afspraak wordt een concreet beleggingsbeleid voorgesteld dat past bij uw persoonlijke situatie.
Ook neemt uw vermogensbeheerder samen met u alle documenten door die ondertekend dienen te worden. Een overeenkomst effectendienstverlening wordt dan ook opgesteld en ondertekend.
Vervolgens kunt u zelf beslissen wanneer u uw vermogen overbrengt naar uw nieuw aangemaakte rekening. Het vermogensbeheer door Total Investment Services begint pas zodra uw geld, of uw bestaande portefeuille op de betreffende rekening bijgeschreven wordt.

Uw vermogen wordt vanaf dat moment beheerd door de vermogensbeheerder(s) waarmee u contact heeft gehad. Dagelijks volgen zij de marktontwikkelingen en trachten een optimaal rendement te behalen terwijl de door u bepaalde risicogrenzen niet overschreden worden.
De vermogensbeheerder behoeft voor handelingen die binnen de beheersovereenkomst zijn geregeld geen toestemming meer van u te hebben. In de praktijk brengt dit u rust en gemak.
U krijgt toegang tot de digitale portal van de door u gekozen depotbank om inzage te hebben in het verloop en de ontwikkeling van uw bij TIS onder beheer gegeven deel van uw vermogen en kunt ook alle mutaties volgen. Indien u wenst kunt u zelf de rekeningafschriften uitprinten. Ook de periodieke vermogensoverzicht zijn op deze wijze in te zien en desgewenst uit te printen. Bovendien heeft u te allen tijde de mogelijkheid om contact op te nemen met uw vermogensbeheerder, bijvoorbeeld om uitleg over een bepaalde transactie te vragen.

Na afloop van ieder kwartaal ontvangt u de onvermijdelijke factuur met de kosten van beheer die Total Investment Services in rekening brengt.
Uw vermogensbeheerder komt (alleen als u dat wenst) bij u thuis langs om de resultaten van de voorgaande beleggingsperiode met u te bespreken. U heeft dan (maar tussentijds natuurlijk ook) de mogelijkheid om vragen te stellen en/of wijzigingen in uw persoonlijke situatie/profiel door te spreken.

Geïnteresseerd in persoonlijk vermogensbeheer? Neemt u dan contact op via de contactpagina.