De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank is als toezichthouder belast met het prudentieel toezicht.

Het prudentieel toezicht heeft als doel het bevorderen van de financiële soliditeit van onder toezicht staande effecteninstellingen en richt zich onder andere op de interne bedrijfsvoering. De Bank beoogt het risico van faillissement te beheersen, overigens zonder dit in een markteconomie te kunnen uitsluiten.