Disclaimer

Inleiding

Total Investment Services BV heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van deze website. Total Investment Services BV kan echter desondanks niet instaan voor de juist- en volledigheid of voor de actualiteit van de op de site beschikbare informatie. De gebruiker dient er op bedacht te zijn dat deze informatie geregeld verandert. De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie en de informatie is geen vervanging voor deskundig advies. Total Investment Services BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, die het gevolg is van gebruik van de op de site beschikbare informatie (waaronder verwijzingen naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de site.

Total Investment Services BV has taken the utmost care in the preparation of this website. Despite its efforts, however, Total Investment Services BV is unable to guarantee that the information available on the site is either accurate and complete or absolutely up-to-date. Users should be aware that this information changes regularly. Users are themselves entirely responsible for any actions they may take on the basis of the information available via the website. The information provided is not intended to be a substitute for expert advice. Total Investment Services BV accepts no liability whatsoever for any directly or indirectly incurred losses, in whatever connection, that may result from the use of the information available on the site (including links to third party sites) or may be due to the non-availability or malfunctioning of the site for any reason.

General Mission Statement

Total Investment Services BV and its branches, affiliates and subsidiaries are firmly committed to help people to preserve and protect and increase their assets and their freedom.

Total Investment Services BV has its headquarters in The Netherlands and is supervised by the Autoriteit Financiële Markten (AFM) and the Dutch National Bank (DNB).

Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Total Investment Services BV. Wanneer u persoonlijke gegevens achterlaat op deze website, kan Total Investment Services BV deze gegevens verzamelen. Total Investment Services BV zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden van gegevensverzameling

Total Investment Services BV verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u diensten aan te bieden waar u prijs op zou kunnen stellen.

Indien u wenst dat de door u aan Total Investment Services BV verstrekte gegevens niet mogen worden gebruikt om u persoonlijk te benaderen, dan kunt u dat doorgeven aan

Total Investment Services BV
Total@invest.nl
Ooisestraat 4
4054 MN Echteld
Nederland