Orderuitvoeringsbeleid Total Investment Services B.V.

 1. INLEIDING
  Dit orderuitvoeringsbeleid is opgesteld om de principes en procedures vast te leggen die worden gevolgd door Total Investment Services B.V. (TIS) bij het uitvoeren van orders namens klanten inzake vermogensbeheer. Het beleid is ontwikkeld in overeenstemming met de geldende regelgeving, met inbegrip van MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), en heeft tot doel het beste belang van de klanten te waarborgen. Er wordt in dit beleid geen onderscheid gemaakt tussen professionele en niet-professionele klanten.

 2. TOEPASSINGSGEBIED
  Dit beleid is van toepassing op alle financiële instrumenten en orderuitvoeringen die worden aangeboden door TIS aan zijn klanten, inclusief maar niet beperkt tot aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, derivaten en valuta's.

 3. BESTE UITVOERINGSPRINCIPES
  TIS verplicht zich tot de volgende beste uitvoeringsprincipes:
  • Prijs
   TIS streeft naar het behalen van de beste totale prijs voor de klant, waarbij rekening wordt gehouden met de prijs van het financiële instrument en de uitvoeringskosten.
  • Kosten
   Bij het uitvoeren van orders houdt TIS rekening met alle kosten die aan de klant in rekening worden gebracht, inclusief spreads, commissies, en andere uitvoeringskosten.
  • Snelheid
   TIS streeft naar de snelst mogelijke uitvoering van orders, rekening houdend met de aard van het financiële instrument en de marktomstandigheden.
  • Waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling
   TIS neemt maatregelen om de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling van orders te maximaliseren.
  • Omvang
   TIS houdt rekening met de omvang van de order en de liquiditeit van het financiële instrument om een optimale uitvoering te waarborgen.
  • Marktomstandigheden
   TIS houdt rekening met de huidige marktomstandigheden en past zijn uitvoeringsstrategieën dienovereenkomstig aan.
  • Diversiteit van uitvoeringsplaatsen
   TIS kan gebruikmaken van verschillende uitvoeringsplaatsen om de beste uitvoering voor klanten te waarborgen.

 4. HUIDIGE BROKER/DEPOTBANK
  TIS voert de orders inzake vermogensbeheer niet zelf uit maar geeft de orders door aan een depotbank en fondsenplatform. TIS heeft na een zorgvuldige analyse gekozen voor:
  • SAXO BANK
  • FONDSENPLATFORM
  Bij deze analyse is onder meer gekeken naar het orderuitvoeringsbeleid, de kosten, het serviceniveau, de kennis en ervaring van de medewerkers en de structuur van de organisatie.

 5. MONITORING EN EVALUATIE
  TIS zal regelmatig de effectiviteit van orderuitvoeringsbeleid van Saxo Bank en Fondsenplatform monitoren en jaarlijks evalueren.

 6. JAARLIJKSE PUBLICATIE TOP 5 HANDELSPLAATSEN
  Jaarlijks publiceert TIS per soort financieel instrument de top 5 van handelsplaatsen waar zij orders laat uitvoeren.

Download ons Orderuitvoeringsbeleid als Word-document, of download het Orderuitvoeringsbeleid van de Saxo Bank als PDF.