Dutch Securities Institute (DSI)

Total Investment Services is deelnemer aan het Dutch Securities Institute (DSI). Het op initiatief van de effectenbranche zelf tot stand gekomen DSI richt zich op het bevorderen van de kwaliteit en de integriteit van instellingen die in de handel, de bemiddeling, de advisering en het beheer van effecten actief zijn.

DSI heeft ten doel het vertrouwen van het beleggende publiek in de effectenbranche te versterken door middel van het verstrekken van een keurmerk aan gekwalificeerde effectenspecialisten en het beslechten van geschillen tussen particuliere beleggers en deelnemende financiële instellingen.

Voor meer informatie: zie website DSI (www.dsi.nl).