Kostenoverzicht Beleggingsportefeuille (ex-ante)

(VKM-TCO 2016-v1)

Wanneer u (een deel van) uw vermogen laat beheren door Total Investment Services zijn daar kosten aan verbonden. Onderstaand treft u een uitleg en  inschatting aan van de jaarlijkse kosten van een beleggingsportefeuille. Daarbij maken wij een onderscheid per risicoprofiel. De uitleg over onze risicoprofielen treft u elders op deze website aan. Link
De kosten die met beleggen gemoeid zijn laten zich in het algemeen en bij Total Investment Services als volgt onderscheiden:

  • de vergoeding voor het vermogensbeheer door Total Investment Services
  • de kosten van het aanhouden van uw beleggingsrekening (service fee) bij de depotbank van uw keuze
  • een inschatting van de transactiekosten die de depotbank in rekening brengt
  • de door Total Investment Services te berekenen transactiekosten
  • bijdrage in de kosten van toezicht
  • de lopende kosten van eventuele beleggingsfondsen in uw portefeuille (die door de fondsaanbieder worden verrekend in de koers van het fonds)
  • de te berekenen BTW over voor vermelde kosten

De berekeningen zijn gemaakt voor diverse standaard beheerportefeuilles met een belegd vermogen van ca. € 250.000,-. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse risicoprofielen en de beleggingskeuzes die daarbij horen. Bij de kosten van dienstverlening door Total Investment Services is een bandbreedte gehanteerd. Dit hangt onder meer samen met de keuze ten aanzien van de soort van dienstverlening (beheer), gekozen tariefstructuur en de mate waarin u als cliënt maatwerk wenst.

Beheervergoeding: Sinds 1 januari 2014 is het niet meer toegestaan om een deel van de transactieprovisie van de Depotbank te ontvangen. De transactietarieven zijn sindsdien flink verlaagd. Ter compensatie biedt Total Investment Services haar relaties de keuze uit verschillende tariefstructuren voor beheerloon.
U kunt kiezen voor een laag beheerloon met een vast tarief per transactie, of voor een hoger tarief zonder vergoeding per transactie. Veel relaties willen de mogelijkheid om ook per transactie te kunnen betalen. Indien er weinig in de portefeuille gemuteerd wordt is het tarief navenant. Indien het nodig is om frequenter mutaties aan te brengen omdat de beursontwikkelingen hier aanleiding toe geven, is de vergoeding wat hoger. Dit kan per kwartaal erg verschillen. In het overzicht ziet u deze verschillen in de kolommen naast elkaar weergegeven.  

Als onderdeel van de beheervergoeding brengt Total Investment Services een winstdeling in rekening gebaseerd op het High Watermark principe: indien op een kwartaal ultimo een hogere waarde is dan de hoogste voorgaande berekende waarde op een kwartaal ultimo (Profit base), is er winst. Over deze winst brengt Total Investment Services een met u overeengekomen percentage in rekening. Deze opzet betekent dat immer voor de cliënt eerst alle kosten terugverdiend moeten worden, alvorens er sprake is van winst en winstdeling. Omdat Total Investment Services en haar cliënten voor individuele portefeuilles kiezen welke  starten op verschillende tijdstippen, kan slechts een indicatie van de winstdelingskosten gegeven worden.    Op het overzicht wordt om deze reden bedrag en bijbehorend percentage als P.M. vermeld. Indien er (berekend per kwartaal) bijvoorbeeld 4% winst is in een portefeuille, wordt van deze winst 0,6% punt door Total Investment Services in rekening gebracht. Dit dient dan ook eerst weer terugverdiend te worden alvorens er opnieuw winstdeling berekend kan worden.

De kosten van specifieke beleggingsfondsen of andere afgeleide producten zoals (index)trackers, ETF’s, Speeders, Turbo’s, Sprinters e.d. zitten in de aanschaf- en verkoopkoersen besloten. Deze worden niet apart in rekening gebracht maar dienen voor het overzicht vermeld te worden.

Total Investment Services heeft er tevens voor gekozen om de kosten van toezicht meer inzichtelijk te maken. Sinds 2014 hebben wij een deel van de toename van deze kosten als apart onderdeel op de factuur opgenomen zodat ook u ziet wat wijzigingen in wet- en regelgeving en toezicht voor u betekenen.

Een nadere specificatie van de inschatting van de jaarlijkse kosten van een beleggingsportefeuille treft u  onderstaand:  

Portefeuillewaarde

 € 250.000,00
 

Vastrentend

 Bedrag in €

 %

 Bedrag in €

 %

 

 Jaar

 

 Jaar

 

Servicefee depotbank

             300,00

 0,120

       300,00

 0,120

Transactiekosten depotbank (gem)

             280,00

 0,112

       280,00

 0,112

Beheerloon*

        3.000,00

 1,200

    4.000,00

 1,600

Transactiekosten TIS (14 transacties)*

             560,00

 0,224

                 -  

       -  

Winstdeling*  (P.M.)

                      -  

       -  

                 -  

       -  

Bijdrage toezichtskosten*

             120,00

 0,048

       120,00

 0,048

Indicatie kosten in beleggingsfondsen

                      -  

       -  

                 -  

       -  

SubTotaal

        4.260,00

 1,704

    4.700,00

 1,880

BTW 21%

             772,80

 0,309

       865,20

 0,346

Totaal

        5.032,80

 2,013

    5.565,20

 2,226

*kosten waar BTW over berekend wordt


Portefeuillewaarde

€ 250.000,00
Model Defensief

 Bedrag in €

 %

 Bedrag in €

 %

 

 Jaar

 

 Jaar

 

Servicefee depotbank

             300,00

 0,120

       300,00

 0,120

Transactiekosten depotbank

             240,00

 0,096

       240,00

 0,096

Beheerloon*

        3.000,00

 1,200

    4.000,00

 1,600

Transactiekosten TIS (12 transacties)*

             480,00

 0,192

                 -  

       -  

Winstdeling*  (P.M.)

                      -  

       -  

                 -  

       -  

Bijdrage toezichtskosten*

             120,00

 0,048

       120,00

 0,048

Indicatie kosten in beleggingsfondsen

             750,00

 0,300

       750,00

 0,300

SubTotaal

        4.890,00

 1,956

    5.410,00

 2,164

BTW 21%

             756,00

 0,302

       865,20

 0,346

Totaal

        5.646,00

 2,258

    6.275,20

 2,510

*kosten waar BTW over berekend wordt


 

 

 

Portefeuillewaarde

€ 250.000,00
Model Groei

 Bedrag in €

 %

 Bedrag in €

 %

 

 Jaar

 

 Jaar

 

Servicefee depotbank

             300,00

 0,120

       300,00

 0,120

Transactiekosten depotbank

             400,00

 0,160

       400,00

 0,160

Beheerloon*

        3.000,00

 1,200

    4.000,00

 1,600

Transactiekosten TIS (20 transacties)*

             800,00

 0,320

                 -  

       -  

Winstdeling*  (P.M.)

                      -  

       -  

                 -  

       -  

Bijdrage toezichtskosten*

             120,00

 0,048

       120,00

 0,048

Indicatie kosten in beleggingsfondsen

             500,00

 0,200

       500,00

 0,200

SubTotaal

        5.120,00

 2,048

    5.320,00

 2,128

BTW 21%

             823,20

 0,329

       865,20

 0,346

Totaal

        5.943,20

 2,377

    6.185,20

 2,474

*kosten waar BTW over berekend wordt


Portefeuillewaarde

€ 250.000,00
Model Offensief

 Bedrag in €

 %

 Bedrag in €

 %

 

 Jaar

 

 Jaar

 

Servicefee depotbank

             300,00

 0,120

       300,00

 0,120

Transactiekosten depotbank

             800,00

 0,320

       800,00

 0,320

Beheerloon*

        3.000,00

 1,200

    4.000,00

 1,600

Transactiekosten TIS (40 transacties)*

        1.600,00

 0,640

                 -  

       -  

Winstdeling*  (P.M.)

                      -  

       -  

                 -  

       -  

Bijdrage toezichtskosten*

             120,00

 0,048

       120,00

 0,048

Indicatie kosten in beleggingsfondsen

                      -  

       -  

 

       -  

SubTotaal

        5.820,00

 2,328

    5.220,00

 2,088

BTW 21%

             991,20

 0,396

       865,20

 0,346

Totaal

        6.811,20

 2,724

    6.085,20

 2,434

*kosten waar BTW over berekend wordt


 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillewaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 250.000,00
Model zeer offensief

 Bedrag in €

 %

 Bedrag in €

 %

 

 Jaar

 

 Jaar

 

Servicefee depotbank

             300,00

 0,120

       300,00

 0,120

Transactiekosten depotbank

        1.000,00

 0,400

    1.000,00

 0,400

Beheerloon*

        3.000,00

 1,200

    4.000,00

 1,600

Transactiekosten TIS (50 transacties)*

        2.000,00

 0,800

                 -  

       -  

Winstdeling*  (P.M.)

                      -  

       -  

                 -  

       -  

Bijdrage toezichtskosten*

             120,00

 0,048

       120,00

 0,048

Indicatie kosten in beleggingsfondsen

                      -  

       -  

                 -  

       -  

SubTotaal

        6.420,00

 2,568

    5.420,00

 2,168

BTW 21%

        1.075,20

 0,430

       865,20

 0,346

Totaal

        7.495,20

 2,998

    6.285,20

 2,514

*kosten waar BTW over berekend wordt

 

 

De hiervoor vermelde opstelling betreft vanzelfsprekend slechts een zo goed mogelijke inschatting, gebaseerd op de kosten in het verleden van een standaard beleggingsportefeuille bij Total Investment Services. De opstelling is niet volledig (overige kosten zijn bijvoorbeeld buitenlandse belastingen). De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de steeds wijzigende omstandigheden van de financiële markten. Situaties waarop Total Investment Services met individueel en onafhankelijk vermogensbeheer immer inspeelt.

Aan de getoonde voorbeelden zijn geen rechten te ontlenen.