Coos Willemsen


Naam:

Woonplaats:

Telefoon:

Email:

J.J. (Coos) Willemsen

Velp (Gld)

06 - 518 68 111

willemsen@invest.nl

"Gedreven en ervaren"

Persoonlijk

Coos Willemsen is reeds meer dan 25 jaar werkzaam in het effectenvak.
Door het volgen van vele interne en externe studies beschikt hij over een grote theoretische kennis op het gebied van beleggen. Maar belangrijker nog is het gevoel voor de markt dat uitsluitend wordt ontwikkeld door lang in het vak werkzaam te zijn; een goeie golfspeler wordt je niet door er alleen maar over te lezen!
Bij diverse effectenbanken heeft hij een uitstekende leerschool gehad. De praktijk heeft hem verder aangescherpt. Je zou kunnen zeggen dat hij alles heeft gezien en meegemaakt; van de slappe markten van de beginjaren ‘80, tot, recent, de langgerekte bearmarket.
De belangrijkste les blijft: je mag nooit achterover gaan zitten en denken dat je het wel weet. Als je gelooft in het bestaan van cycli, dan zul je zien dat de geschiedenis zich herhaalt, maar steeds net iets anders, zodat herkenning een kunst blijft.

Visie

"Winstverdriedubbelaars op AEX700 en Garantieproducten op AEX250"
Coos Willemsen werkt niet volgens één bepaald systeem. Niet uitsluitend “topdown” of “bottum-up”, niet uitsluitend voor de korte of voor de lange termijn, want er is geen enkel systeem dat in iedere markt altijd goed werkt. Soms moet je je nek uitsteken door tegen de markt in te gaan. Anders blijf je op een AEX van 700 “winstverdriedubbelaars” en op een index van 250 garantieproducten kopen. Wel moet je je steeds afvragen, hoe komt mijn portefeuille er uit te zien wanneer je visie niet uitkomt. Dat betekent dat de beleggingsportefeuilles goed gespreid moeten zijn; in aandelen, derivaten, obligaties etc.. Uitgangspunt daarbij moet het risicoprofiel van de klant zijn. Pas daarna kijken we naar de beleggingsvisie. Alhoewel een beheercontract ten grondslag ligt aan de zakelijke relatie, zullen we altijd rekening houden met de voorkeur van de klant. Zo is iedere portefeuille afgestemd op de persoonlijke situatie van de klant, waardoor er maatwerk geleverd wordt en er geen keuze gemaakt hoeft te worden uit een beperkt aantal modelportefeuilles.

"Kennis alleen vind ik niet voldoende"
De meeste grootbanken propageren aandacht te hebben voor de klant. Maar hoe vaak ik niet beleggers spreek die klagen over het gebrek aan interesse en aandacht. En hoe vaak ik niet portefeuilles tegenkom die bol staan van de huisfondsen. Kijk uw eigen lijst eens na en beoordeelt u eens wat de meerwaarde van uw bankier is.
Juist in een beheersituatie is persoonlijk contact belangrijk. Een goed beheerder beschikt over een uitstekend kennisniveau, maar is daarnaast geïnteresseerd in zijn klanten. Pas dan kan een portefeuille optimaal renderen.

"Ik heb maar één opdrachtgever en dat is de klant"
TIS is een onafhankelijk vermogensbeheerder, waardoor er geput kan worden uit een grote hoeveelheid uitstekende binnenlandse en buitenlandse research. We dragen niet de visie uit van één bankinstelling, maar we kiezen uit het aanbod wat het beste voor de klant is. “Nee ik heb maar één opdrachtgever en dat is de klant. En samen hebben we maar één belang: de ontwikkeling van de portefeuille“.

J.J. Willemsen
Total Investment Services B.V.
Tel: 06-51868111

Disclaimer:
Net zoals elke cliënt een beleggersprofiel heeft dat past bij zijn eigen aard en situatie, heeft elke vermogensbeheerder een beleggingsstrategie die aansluit bij zijn unieke aard en situatie.
De visies van de afzonderlijke vermogensbeheerders kunnen daarom onderling verschillen. De visies kunnen bovendien afwijken van de visie van Total Investment Services als geheel.
Klik hier voor onze uitgebreide disclaimer.