Gijs van Doorn


Naam:

Woonplaats:

Telefoon:

Email:

Meer info?

G.Th. van Doorn

ENSCHEDE

06–249 77 190

vanDoorn@invest.nl

www.eerlijkvermogensbeheer.nl
Kom gerust even kijken!

Visie

De kern van beleggen/investeren is, om met in acht neming van de risico’s, een hoger rendement te maken dan de risicovrije rentevoet (geldmarktrente). De kern van een vermogensbeheerder/beleggingsadviseur moet bestaan uit het rendement van zijn cliënt in relatie tot zijn /haar risicoperceptie (bewust of onbewust).

Beleggen behelst het maken van beleggingskeuzes, waarbij spreiding nooit het doel, maar slechts een hulpmiddel is. Zo dient een goede beheerder soms ook sommige sectoren compleet te mijden, in plaats van duf te blijven zitten omdat de spreiding dit zou vereisen. Tenslotte mag nooit één strategie als permanent worden betiteld, omdat net zoals het leven, er altijd situaties zijn die nèt weer anders lopen dan verwacht.

In telegramstijl; Doelen, Keuzes, Flexibiliteit, Degelijkheid, Luisteren, Betrokkenheid, Verantwoordelijkheid, Anticyclisch, Openheid, Eerlijkheid en Integriteit.

Missie

Over langere periode (multi-generation) een betrouwbare sparringpartner te zijn inzake vermogensopbouw, vermogensbeheer en vermogensoverheveling.

Strategie

Heldere en uitgebreide inventarisatie van werkelijke beleggingsredenen, -doelen en –horizon. Hieruit een risicoprofiel (met ontwikkeling gedurende beleggingshorizon) maken... en luisteren naar specifieke wensen en speciale do’s and don’ts.

Vroege trends ontdekken, fundamenteel analyseren, tijdsinschatting maken, technische analyse hulpmiddel bij startmoment, bedreigingen benoemen (stoploss bepalen) en gefaseerd starten (alles is nooit op het zelfde moment koopwaardig).

Ervaring

Na militaire dienst (tankcommandant cavalerie-verkenning) in 1986 gestart met opleidingsprogramma’s bij de toenmalige AMRO-bank. In 1990 overstap gemaakt naar RABO als relatiebeheerder voor het hogere particuliere klantensegment. Passie gevolgd en in 1994 overgestapt naar Credit Lyonnais Bank Nederland als senior accountmanager effecten, gevolgd door Generale Bank Nederland en later door Fortis Bank. In 2005 gestart bij ING Private Banking en tot 2010 de functie van Portfoliomanager vervuld voor Noord Oost Nederland. Binnen T.I.S. is de ruimte gevonden om integer, open en eerlijk....... dàt te doen wat het beste is voor mijn klanten, zelfs als dit betekent dat liquide gaan eventjes de beste en veiligste oplossing is.

Balans

De rationele en materiële aspecten van het individuele vermogensbeheer worden in balans gehouden door mijn avondwerk als freelance Tai-Chi-docent. Als freelancer heb ik mijn eigen trainingsgroep, verzorg ik ambulante clinics en kortlopende bedrijfscursussen. Tevens ben ik gecertificeerd als Mind and Body Coach-Trainer en heb meerdaagse trainingen Emotioneel Evenwicht mogen verzorgen.

Trackrecord

Ruime ervaring met particuliere relaties (Privé en Personal Holdings/Pensioen BV’s) alsmede institutioneel beheer (Woningstichtingen, Scholen en Kerkelijke instellingen). Beursgenoteerd vastgoed bij onderkende forse disagio’s beoordeeld, opgenomen en met zeer hoge rendementen verkocht. Commodities in vroeg stadium in portefeuilles vertegenwoordigd, evenals Edelmetalen (Goud in Dec-2002 op $320,=p.Tr.Ounce en iets later € 9.600,= p.kg.), Soft-Commodities (Agrarische grondstoffen) en Duurzaam beleggen geïntroduceerd. Al jaren duidelijke outperformance bereikt (over alle toevertrouwde depots) van gemiddeld 2,6% (na kosten een outperformance tot +14%); dit alles in goede relatie tot de kostenvrije benchmarks behorend bij het gekozen risicoprofiel. In 2006 en 2007 steeds wat gelden liquide gemaakt en hierdoor minder zwaar geraakt in het donkere beleggingsjaar 2008. Regelmatig in cliëntenadvisering en in publieke spreekbeurten openheid gegeven over de werkelijke oorzaken van de crisis en de kansen die hierin gevonden kunnen worden.

Registraties

Stichting Dutch Securities Institute: Register II-b en III-a, nummer 3904 (www.dsi.nl)

Stichting Erkend Hypotheek Adviseur: Registratienummer 13424 -inactief-(www.seh.nl)

Uitnodiging

Een kennismakingsgesprek of second-opinion kost u ongeveer anderhalf uur van uw tijd... en wie weet wat het allemaal kan opleveren! vanDoorn@invest.nl of 06 – 249 77 190.
Aanvullende info en achtergronden zijn ook te lezen op www.eerlijkvermogensbeheer.nl. Tevens wordt hier voor cliënten gratis Fundamentele en Technische Analyse verstrekt. 

 

Disclaimer:
Net zoals elke cliënt een beleggersprofiel heeft dat past bij zijn eigen aard en situatie, heeft elke vermogensbeheerder een beleggingsstrategie die aansluit bij zijn unieke aard en situatie.
De visies van de afzonderlijke vermogensbeheerders kunnen daarom onderling verschillen. De visies kunnen bovendien afwijken van de visie van Total Investment Services als geheel.
Klik hier voor onze uitgebreide disclaimer.