Datum: 17-01-2016

 Flash januari 2016    Crash, Cash, of Goud?

 

2016 begon met maximale dalingen van 7% van de beurs in China, 3% in Japan gevolgd door 2,5 % in Nederland en de VS. De eerste week: aandelen min 5% en goud  plus 5%.

Veel analisten zien de beursontwikkelingen van de eerste week als indicatie voor de rest van het jaar. Dat belooft niet veel goeds voor de aandelen, maar zou dan mooi voor goud zijn want dat begon 2016 goed.

Wat betekent dit voor ons en hoe spelen we daar op in?

Om onze acties van de afgelopen jaren en het te vroeg in goud stappen te begrijpen gaan we kort in op een aantal achtergronden en disbalansen, daarna de gevolgen of zo u wilt voorspellingen en tot slot welke acties we namen en verder gaan nemen, maar eerst kort over het pijnlijke afgelopen jaar.

HET AFGELOPEN JAAR

Weer een jaar waarbij de grote financiële problemen m.b.v. ruim geld naar de toekomst geschoven werden. Niet dat de problemen daardoor kleiner worden, integendeel! Ze zullen nog veel harder en dieper ingrijpen. Hoe langer men wacht de problemen aan te pakken, anders dan met experimentele onbewezen medicijnen, hoe minder er van de patiënt over blijft.

Wij verbaasden ons wederom hoe lang en met hoeveel geld en trucs dit gepaard gaat.

Wat men nog(?) niet door heeft is dat de toegenomen liquiditeiten door de Yellens en de Draghi’s niet betekenen dat de solvabiliteit toeneemt, integendeel!

Ook zien we tegelijkertijd dat de macht en de regels fors toenemen. Om de crisis beter te lijf te kunnen gaan moeten banken uit heel Europa voor elkaar garant staan; lees: de goede gaan betalen voor de slechte, pensioenen moeten genationaliseerd worden, privacy en nationale wetten moeten aan Brussel worden aangepast.

Was de Euro bedoeld om integratie van Europese landen mogelijk te maken, inmiddels blijkt uit een ECB studie dat dat niet heeft gewerkt: Spanje, Italië, maar ook België en Griekenland zijn slechter af door de Euro!

Dus waren we te vroeg (o.a. met put opties op Deutsche Bank, en $ calls), al een paar jaar, maar het pijnlijke is dat we steeds dichter bij de ontknoping komen: Griekenland bewees dat Japan failliet is. Rentes kunnen wel even negatief zijn, maar dan is het ‘geld’ over, haalt iedereen het van de bank (zo lang dat niet verboden wordt) of koopt er (verkeerde) dingen voor. Wanneer geld minder vertrouwen krijgt, komen ‘onze’ dingen aan de orde.

Vooropgesteld, als je op fundamentele basis iets koopt omdat het 100 waard is en het daalt naar 80, is dat gewoon verlies! Maar de waarde is er meestal nog wel en wanneer die normaliseert verbetert het versneld.

SCHULDENCRISIS

Er was een schuldenprobleem in 2008 en zeker in Griekenland in 2015. Vreemd dan dat het totale schuldenniveau sinds 2008 alleen maar is gestegen: we hebben schulden problemen opgelost met....  nog méér schulden? En dat zou goed helpen?

Centrale Banken hebben geëxperimenteerd met geldverruiming en dat zonder de uitkomsten te kennen. Toen de experimenten weinig effect hadden, verhoogden ze de experimentele doses: ‘whatever it takes’, uit arren moede en in de hoop de problemen naar de toekomst te verschuiven met ‘tijdelijk’ geld. En dat terwijl voormalig VS minister van financiën Paulson, in 2013 al schreef dat QE niet zou werken. Wij schreven toen: Wanneer het zo goed werkt, waarom dan niet 2 of 10 keer zoveel QE?

Er is een economische (ervarings-)theorie die stelt dat wanneer overheidsschulden hoger zijn dan 90% van het Bruto Nationale Product het schuldenprobleem niet meer op te lossen is en dat er onvermijdelijk of hyperinflatie of afstempeling van de obligaties gaat komen. De verklaring is erg eenvoudig: alleen al de rente over die schuld wordt onbetaalbaar (in Japan is dat bij de belachelijke lage 0,3% obligatierente al 25% van de begroting en bij een normale? rente van 1% dus 75% van de begroting). Dát is de voornaamste reden dat Centrale Banken de rente laag willen/moeten houden! Nu zijn de overheidsschulden ten opzichte van BNP: Japan 240%: dit wordt het jaar van Japan!, Griekenland 190%, Italië en Portugal 130%, VS 105% en Frankrijk en Spanje zitten er ook nog overheen.

Eind van het liedje of de stoelendans is dat er enorme disbalansen en bubbels ontstonden, in de VS, EU, Japan én China, omdat niemand meer weet wat geld waard is of wat geld kost (de rente is kunstmatig laag beïnvloed). Het prijsmechanisme is tijdelijk om zeep geholpen.

RENTE

Wanneer de rente kunstmatig laag wordt gemaakt, gebeurt er van alles:

-         Obligaties stijgen bij rentedaling en geven een gevoel van waarde vermeerdering, maar o wee degenen die nu obligaties (moeten) kopen als pensioenfondsen en spaarders: zij leggen hun verlies voor de verre toekomst vast. Als er dan ook nog inflatie komt, dan is er zelfs zonder rentestijging al groot jaarlijks verlies. Pijnlijk is dan dat er volgens de theorie nog steeds defensief belegd moet worden in obligaties. Voor een uitgebreide uitleg zie http://tinyurl.com/gozbfb6

-         Aandelen lijken door de lage rente goedkoop en omdat er nauwelijks een ander beleggingsalternatief is wat nog wat oplevert voelen velen zich gedwongen om aandelen tegen veel te hoge prijzen te kopen. Wat moeten we met ‘topaandelen’ als Amazon op 155 keer de winst of Tesla, dat nauwelijks omzet maakt, wanneer bij stijgende omzet de verliezen meer stijgen!

-         Met maximaal geleend geld aandelen kopen door beleggers, maar ook door bedrijven, die omdat zij geen goede investeringen weten zij hun eigen aandelen maar op de beurs inkopen, levert extra vraag en koersstijging op, die er niet zou zijn wanneer de rente niet nul, maar 4% zou zijn.

-         Beleggingsbeslissingenworden niet meer genomen op hoe de economie draait, maar op wat men verwacht dat Draghi gaat doen. Zodoende kunnen er nauwelijks zinnige beslissingen worden genomen.

 

GELD  

Wanneer van iets meer wordt gemaakt daalt de prijs (bij gelijkblijvende vraag) of dat nu melk, varkens, studenten of geld is. En van geld is er enorm veel bij geflanst,

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2015/12/chopper%20money.jpg

niet alleen via de drukpers, maar via het opkopen van obligaties door de Centrale Banken met geld uit niets. Japan en Europa gaan daar lustig mee door, de VS zegt het wat kalmer aan te doen.

Japan kan er al 15 jaar niet mee stoppen en al die tijd zonder veel economische groei, die nu net zou worden aangezwengeld door dat makkelijke geld!?! Maar net zo goed dat de cadeaubonnen van V&D zijn gebaseerd op vertrouwen geldt dat ook voor Eurogeld. Ook dat is slechts gebaseerd op de bijdrukkunsten van de Centrale Bank. Wij denken dat het vertrouwen in geld, mede door het ongebreideld bijdrukken, verder zal afnemen. Wel zal de dollar de minst slechte valuta zijn en daarom stijgen t.o.v. de andere.

GOUD

Goud steeg in 2015 in Yen, Australische en Canadese dollars en een beetje in Euro’s

(we hebben het hier niet over Roebels of Venezolaanse Bolivars) of laten wij het anders schrijven: het is een goede constatering dat goud en goudmijnen, dichter bij de bodem zijn dan bij de top. Zeker nu al bij een beetje onrust in het Midden Oosten en op de beurzen, goud (ook bij stijgende US $) weer stijgt. Maar vooral omdat goud niet bijgedrukt kan worden en zoals u weet al duizenden jaren als waarde wordt geaccepteerd, hetgeen zeker niet het geval bij geld is.

De vraag naar goud uit India en China, waar een steeds grotere middenklasse ontstaat die ook niet alles in vastgoed wil stoppen bij een dalende valuta, is aan het toenemen.

U kent inmiddels ons verhaal: wanneer een goudmijn bij de huidige goudprijs 10% winst maakt, dan zal bij een 10% stijging van de goudprijs, de winst van die mijn 100% stijgen en de aandelenkoers dan dus veel meer dan 10%.

 

VOORSPELLINGEN 2016

-         Een hele makkelijke is dat er meer onrust komt en niet alleen in het Midden Oosten, een waterstof(?)bom uit Noord Korea of een grensconflictje is er zo.

-         De onrust/volatility op de beurzen zal ook toenemen, met als extra vervelende factor dat de Centrale Banken door hun munitie heen zijn, dus als er iets geks gebeurt, kunnen zij die onrust nauwelijks aanpakken/verkleinen met als gevolg nog meer volatility en grote uitslagen.

-         Asielzoekers in Europa leiden tot meer onrust en druk op het EU gevaarte met

een grote kans dat Engeland uit de EU stapt: Brexit. Terwijl het Griekse gedoe dit jaar ook weer in het nieuws komt, al is het maar om de Franse crisis situatie van de voorpagina af te houden.

-         Demografisch staat Europa waar Japan in 1990 met haar jarenlange economische daling begon.

-         Dat maakt de Euro ook zwakker en veroorzaakt ook stijging van goud en dollar.

-         Zou Draghi het opkoopprogramma stoppen in navolging van zijn voorbeeld de VS, berg u dan maar, dat valt dan zo tegen dat de beurzen fors onderuit gaan. En stelt u zich eens de vraag wat gebeurt er wanneer Centrale Banken geen obligaties meer kopen, terwijl beleggers bij deze lage rentevergoeding nauwelijks kopen: inderdaad de kans op een crash in obligaties (een veel grotere markt dan aandelen) wordt groot.

-         Nu heeft nog nauwelijks iemand het er over, maarJapan maakt goede kans om op de voorpagina’s te komen vanwege haar onhoudbare overheidsfinanciën. Wij schreven hier al eerder over, maar zien nu ook anderen de feiten beginnen te onderkennen: Japan heeft procentueel veel hogere schulden en rentelast dan Griekenland op haar slechtst. Echter Japan is de derde economie ter wereld dus als daar wat begint te schuiven, berg je dan maar.

-         De tweede economie ter wereld, China, draait weliswaar positief maar de groei sputtert. Even voor de goede orde: in 2015 stonden de kranten bol van de crash in China, maar waar lees je dat over heel 2015 de beurs in China positief afsloot? Ik bedoel maar: check steeds de (fundamentele) feiten.

-         Ook is feitelijk dat China in 2015 qua volume (niet in dollars) meer grondstoffen invoerde dan het jaar er voor. Waar las u dat? Dat duidt er op dat gezien productieproblemen et cetera er al dit jaar tekorten in zink, koper en nikkel zullen opdoemen. Voeg daarbij dat het verzachtende werk van een dalende olieprijs (voor olieverbruikers en economieën) dit jaar sowieso is afgelopen en dan begrijpt u dat wij nog steeds mogelijkheden voor grondstoffen zien, maar vooral voor de producenten daarvan. Maar dat China het met haar schuldenposities zwaar heeft, moge duidelijker zijn.

-         Olie staat laag, maar we zagen al een paar keer dat dalingen binnen de kortste keren tot verdubbeling van de prijs leidden. Het kan nog een jaar duren, maar de olieprijs gaat verdubbelen. We volgen het nauwgezet.

-         Verkiezingen in de VS: waarbij volksmenner Trump (die in het verleden nauwe banden had met de Clintons) er voor zorgt dat Hillary wordt verkozen. Gezien de financiële ellende van ‘haar’ Obama care verwachten we meer gedoe daar.

 

 

Wat zijn nu de plannen? Acties?:

Op basis van de voorgaande constateringen, gebeurtenissen en zeg maar voorspellingen vertalen we dat naar het volgende (reeds ingezette) beleid:

-         Meer short in aandelen en obligaties

-         Meer short in Yen t.o.v. de dollar

-         Meer goud en goudmijnen, te denken aan Australische en Canadese want die maken meer winst dan de Amerikaanse

-         De grondstofposities in zink, koper, nikkel en de speciale situaties, houden we aan, maar breiden niet uit. Olie gerelateerde beleggingen uitbreiden wanneer de olieprijs stijgt.

-         We zijn gespitst op andere beleggingen, bijv. in BioTech en Galapagos of DeepMarkit, maar zeer kritisch gezien het algemene o.i. ongunstige aandelen klimaat.

-         Bij overnames, afgelopen jaar 2, overwegen we cash of gaan naar grotere mijnbouw- en oliebedrijven met dividend rendement en (hefboom) ETF’s

-         Tussendoor, via kleine posities met opties of turbo’s trachten we in te spelen op tussentijdse ontwikkelingen,

 

Ter info nog enkele citaten:

The crisis takes much longer time in coming than you think and then it happens much quicker than you would have thought possible.                                                     MIT Professor Rudi Dornbusch

 

Faber: Everything is distorted, and it's a relative game. Looking at the fundamentals of the world, including the quantity of money, the magnitude of debt as a percent of GDP, the low economic potential and the mad frame of mind of central bankers and their intellectual dishonesty, I would own gold.

 

SchmullVast staat, dat een overvloed aan kapitaal altijd leidt tot zelfvernietiging: na een onjuiste prijsbepaling (‘mispricing’) en een bovenmatige hefboomwerking, volgt een instorting van waarderingen. Waarna de hooivorken van het gewone volk tevoorschijn komen, die korte metten maken met de top 1% en de historische ongelijkheid.

 

Maar wat u ook doet, koop goud(en munten).

Wij helpen u dan wel met de goudmijnen die een veelvoud stijgen.

 Meer nieuws

[09-04-2019] Russia Dumps U.S. Dollars And Buys Gold As Safety Metal - Gold Eagle (20190409)
[22-03-2019] Schone energie, hoe kom je er op?
[21-03-2019] COUNTDOWN TO THE PRECIOUS METALS BREAKOUT RALLY
[05-02-2019] Goud: The relevance of gold as a strategic asset (2019)
[30-01-2019] Flash Januari 2019: Voer voor pessimisme en de kansen daardoor
[07-06-2018] Flash Januari 2018: Alles went?
[01-09-2017] Flash september 2017 (Uitvluchten, vluchtgedrag of vluchtig?)
[31-08-2017] Goud naar $ 10.000 ?
[10-07-2016] Flash info 113 (juli 2016) Brexit en nu Uexit??
[04-11-2015] De weg naar de hel.
[04-09-2015] 4 redenen en historische onderbouwing waarom goudmijnen nu spot goedkoop zijn.
[02-07-2015] Flash Info 111 - Juli 2015
[15-11-2014] Financiële repressie als medicijn
[07-11-2014] Flash info 110 - November 2014
[01-11-2014] Het financiële beleid van centrale bankiers is een ramp
[01-07-2014] Flash Info 109 - Juli 2014
[15-10-2013] Flash Info 108 - Oktober 2014
[01-07-2013] Flash Info 107 - Juli 2013
[01-03-2013] Flash Info 106 - Maart 2013
[01-01-2013] Flash Info 105 - Januari 2013
[01-06-2012] Financiële repressie als medicijn (PDF)
[01-06-2012] Flash Info 104 - Juni 2012